Polin Kimya Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Kalite

Polin Kimya’nın temel vizyonu, kalitenin simgesi bir marka olarak tercih edilmektir. Bu hedefe ulaşmak için tüm süreçlerde yalınlık ve mükemmellik anlayışı ile çalışırız, kalite bilincini sistematik bir şekilde sağlayarak sürekli iyileşiriz, yeni pazarlar ve yeni ürünler geliştiririz. Tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak aşağıdaki ilkelerimiz doğrultusunda hareket ederiz.

Müşteri Odaklılık

Her müşteri bizim için özeldir. Müşteriyi memnun edecek her ayrıntı bizim için önemlidir. Kazancımız müşteri memnuniyetini sağlama derecemizdir. Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak ve beklentisinin ötesine geçmek isteriz.

Kalite

Tüm ürünlerimizde kalite vazgeçilmezimizdir. Kaliteden asla taviz verilmez. Üretimde kalite, tedarikte kalite ile başladığından, çalıştığımıztedarikçileri titizlikle seçer onları uzun vadeli iş ortağı olarakgörürüz. Kalite sadece ürünlerimize değil çalışanlarımıza
da yansımalıdır. Yaptığı işten zevk alan, davranış, düşünce ve ilişkilerinde kaliteyi yansıtan, ortak başarılarla gurur duyan çalışanlar da sosyal topluma kadar uzanan kalitenin bir parçasıdır.

Süreç Yönetimi

Her işte istenilen performans seviyesini elde etmek için yönetim sistemimiz süreç bazlı oluşturulmuştur. Değişikliklere hızlı reaksiyon verebilmek ve olumsuz durumlara karşı önlem alabilmek için risk analizlerini yapar, adım adım tarifler, dokümante eder ve uygularız. Bu sayede her işte, her seferinde istenilen kaliteyi elde ederek, sürdürülebilirliği sağlarız.

Hedeflerle Yönetim

Sonuç odaklı çalışma kültürü yaratmak, zaman yönetimine destek olmak, eldeki kaynakları doğru yönlendirerek en fazla verimi almak için tüm organizasyonun hedeflerle çalışmasını isteriz. Bu şekilde çalışan kişinin büyük resmi görerek kendi değerini ve önemini anlamasını, işyerine bağlılığının artmasını da sağlamış oluruz.

Çözüm Üretmek

Müşteri beklentilerini doğru anlamak, ihtiyaçlarının analiz edilerek kendisine uygun ürün ve hizmeti sunmak kritik öneme sahiptir. Bunun için eğitimli yetkin kişiler ile çalışır, müşteriye uygun alternatifler üretiriz. Yaratıcı çözümleri en uygun maliyetlerde sunarız.

Bilgi ve Eğitim

En değerli hazine bilgidir. Kurumsal hafızanın güçlenmesi için bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir şirket olma yolunda altyapı ve sistem çözümlerini bünyemize entegre ederiz. Tüm çalışanların farkındalıklarını arttırmak, katılımlarını sağlamak için bilgiye ulaşmalarını sağlarız ve kalite şartları hakkında eğitimler düzenleriz.

Yenilikçilik

İnovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yeni fikirler ortaya çıkarırlar. Bilgi ve eğitimin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi için tüm çalışanlarımız yeniliklere açık olur. Üst yönetim üründe, hizmette, pazarlamada, organizasyonda yenilikçi yaklaşımları destekler, yaratıcılığı ortaya çıkarmak için takım çalışmasına uygun ortamlar yaratır.

İlgili Taraflar İle Etkileşim

Polin Kimya olarak iç ve dış tüm taraflar ile iyi bir iletişim kurarız. İç ve dış tarafları paydaş olarak görür, kalite için işbirliği yapar, değer yaratmak adına, bilgi ve becerileri karşılıklı paylaşarak kalite ilişkili riskleri yönetme kabiliyetimizi arttırırız.

Çevre

Ülkemizdeki çevre mevzuatına uyar ve güncelliğini sağlarız. Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlarız. Çevresel boyutları belirler, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit eder, atıkları % 100 geri dönüşümünü hedefler ve tehlikeli atıklarımızın miktarını azaltırız.

Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik ederiz. Çevre amaç ve hedefleri belirler her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklarız. Doğal kaynak tüketiminin düşürmek, daha az atık üretmek, daha fazla geri dönüşümlü malzemeyi kullanmak, emisyon değerlerinin çevreyi daha az etkilediği bir üretimi gerçekleştirme gayreti içindeyiz.

Bu bakış açısı ile çevre yönetim sistemimizi sürekli gelişecektir. Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlarız. İSG ile ilgili yasal şartlar ve diğer şartları yerine getiririz. Çalışanlar ve çalışan temsilcileri İSG Sistemine katılırlar. Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmaya yönelik çalışırız. Bu bakış açısı ile İSG yönetim sistemimiz sürekli gelişecektir.

GENEL MÜDÜR
O. Levent Coşkunsu